Máte dotaz? Zavolejte nám Po-Pá 9:00 - 17:30 na +420 283 870 783 KONTAKT
CZK
Česky English

NOVINKY

VZHLEDEM K NEDÁVNÝ UDÁLOSTEM JE DOPRAVA U OBJEDNÁVEK NAD 1.000,- ZDARMA. 

Nově jsme pro Vás navázali spolupráci s dopravcem PPL. Vaše objednávka Vám bude doručena na Vaši adresu nebo si ji můžete vyzvednount na jedné z mnoha nabízených PPL poboček (Parcel shop).

EET „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

VAROVÁNÍ: Náš eshop nemusí korektně pracovat s prohlížeči Internet  Explorer 8 a starší verze. Tato chyba se bohužel nedá odstranit, pro korektní přístup prosím využijte jiné prohlížeče.

 

DÁRKOVÉ POUKAZY Vám rádi přijmeme na naší prodejně. 
Nelze je uplatnit při nákupy na našem e-shopu.

 

                                                                                                                                                    

Nyní již není platná sleva za odběr newsletteru.
Velkoobchodní zákazníci nemají nárok na slevu ze souhrnného nákupu.

                                                                                                                                                   

Vážení zákazníci,

jak jste si jistě všimli v roce 2019, jsme přešli na nový design a databázi eshopu.

Bohužel tato změna nebyla bez komplikací, za které se Vám velmi omlouváme  a  které jsou v současné době již odstraněny. 

Jednou z velkých novinek  je poštovné ZDARMA u všech objednávek nad 2000 Kč po ČR, a pouze u způsobu platby – na dobírku, zůstává doběrečné 20 Kč.

 

nad 3 000 Kč máte zdarma poštovné do SK,

ostatní země u nich je poštovné ZDARMA od 10000 Kč.

Pevně věříme, že s tímto systémem budete spokojeni stejně jako doposud.

Váš Flex-Tex Team

                                                                

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.flex-tex.cz mezi prodávajícím společností FLEX – TEX CENTRAL STOCK spol. s.r.o, Jateční 31, 170 00 Praha 7 a kupujícím.

 2. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídi právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 s násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znení pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

 3. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.flextex.cz (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

 4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ne prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.

 5. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je podle druhu označeno názvem, kódem, složením zboží, šířkou nebo délkou zboží a taky cenou za jeden metr nebo kus zboží včetně DPH. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na sklade a v jakém množství.

 6. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“)

Článek II

Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle je elektronicky prodávajícímu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Flex-tex jsou závazné.

 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Jeho množství a celková cena s DPH.

 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.

 4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.

 5. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v příměřné lhůtě.

 6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinní vrátit si poskytnutá plnění.

 7. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

Dodávka zboží

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo předá kupujícímu v provozovně prodávajícího po předchozí dohodě.

 2. Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 5 pracovních dní po doručení objednávky. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží.

 3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

 4. V případe nevyzvednutých zásilek, které se vrátí prodávajícímu zpět od pošty, či přepravce, je jejích opětovné zasláni možné, kdy bude kupujícímu účtováno další poštovné (přepravné).

Kupující je povinen zaplatit:

 1. kupní cenu při převzetí zboží v provozovně prodávajícího
 2. kupní cenu a poštovné při převzetí zboží na poště

c) kupní cenu a přepravné osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce

 1. Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu a to na účet prodávajícího 43-6400420247/0100. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, poštovné ani přepravné neplatí.

 2. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím, fakturu, a dodací list.

 3. Kupující je povinen dodané zboží a přepojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu, nebo dodací list není správně vyplněn.

Článek III

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Bylo-li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

 2. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího, případně doručit osobně. Kupující je v případe odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

 3. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho a počtem objednaných metrů a kusů. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

 4. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen do 14 dnů vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité s veškerými doklady, které převzal spolu se zbožím zpátky prodávajícímu (rozhoduje datum odesláni).

 5. Prodávající po obdržení vráceného zboží je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, sníženou o náklady prodávajícího spojené s vracením zboží nebo o náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce.

 6. Prodávající vystaví po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

 7. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím, uplynutím doby platnosti objednávky nebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího, který zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží.

Článek IV

Reklamace a reklamační řád

 1. Případné reklamace budou vyřízený v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Flex-tex a právním řádem platným v ČR.

 2. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

 3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat buď na e-mailovou adresu provozovatele, poštou nebo osobně. Kupující je povinen uvést číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek), co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů a doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list).

 4. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízená nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne jinak.

Záruční podmínky

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré námi nabízené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání kupujícím.

Prodávající se zavazuje v záruční době vyměnit veškeré zboží, které bude splňovat podmínky pro reklamaci.

V případe oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli prodávající, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě vyměnit za nové, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno více způsoby podle Vašeho výběru:

 • Balík do ruky (Dobírka, platba kartou, převod na učet)
 • Balík na poštu (Dobírka, platba kartou, převod na učet)
 • osobní odběr

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Objednávku lze zrušit z jakýchkoliv důvodu pouze před odesláním zboží. V jiném případě může provozovatel požadovat úhradu vzniklých nákladu.

Platební podmínky

Odběratel může uhradit sumu:

  • převodem v prospěch našeho účtu 43-6400420247/0100 s variabilním symbolem obsahujicím číslo objednávky.

  • Platební kartou přes terminál na našem webu
  • při předání zboží dobírkou na poště nebo přepravci

  • hotově nebo platební kartou při osobním odběru

Objednané zboží přes e-shop se u nás nedá hradit dárkovým poukazem!

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. V případe stornování objednávky nebo její časti ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (připadne daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byli převedeny – pokud není dohodnuto jinak.

Při převodu na náš účet Vám bude účtováno poštovné a režijní náklady (balné, střižné)ve výši 99,- Kč, při předaní zboží dobírkou na poště Vám bude účtováno poštovné, režijní náklady a dobírka ve výší 119,- Kč, při osobním odběru Vám nebudeme účtovat žádné poštovné, režijní náklady ani dobírku.

Článek V

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovaní osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídi těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.