Máte dotaz? Zavolejte nám Po-Pá 9:00 - 17:30 na +420 283 870 783 KONTAKT
CZK
Česky English

OBCHODNÍ PODMÍNKY

NOVINKY

Vážení zákazníci,

 • Poštovné ZDARMA u všech objednávek nad 1.200 Kč po ČR.
 • Nad 3 000 Kč máte zdarma poštovné do SK.
 • ostatní země u nich je poštovné ZDARMA od 10.000 Kč.
 • Při objednávkách ze zahraničí nelze uhradit zboží na dobírku.

 

UPOZORNĚNÍ
Náš e-shop nemusí korektně pracovat s prohlížeči Internet Explorer 8 a starší verze. Tato chyba se bohužel nedá odstranit, pro korektní přístup prosím využijte jiné prohlížeče.

 

DÁRKOVÉ POUKAZY
Dárkové poukazy na nákup v našem kamenném obchodě Flex-tex v Praze 7 lze uplatnit pouze na prodejně. Nelze je uplatnit při nákupu na našem e-shopu, a to ani v případě osobního odběru objednávky na prodejně.

Elektonické dárkové poukazy pro nákup na našem e-shopu lze uplatnit pouze při internetových objednávkách. Nelze je uplatnit při nákupu na naší prodejně.

 • Možno uplatnit pouze na jeden nákup
 • Dárkový poukaz lze využít na přesnou nebo vyšší částku nákupu na našem e-shopu
 • V případě nevyužití celé částky rozdíl nedoplácíme
 • Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost
 • Platnost 12 měsíců od data zakoupení
 • Dárkový poukaz nelze uhradit hotově ani na dobírku
 • Dárkový poukaz nelze zakoupit s velkoobchodní slevou 20%
 • Dárkový poukaz lze uplatnit i při velkoobchodní objednávce
 • V případě že Vaše objednávka obsahuje pouze dárkový poukaz - zadejte dopravu: osobní odběr
 • Po potvzení platby poukaz obdržíte emailem do dvou pracovních dnů
 • ​Při platbě na dobírku poplatek za tuto službu zůstává 

 

Nyní již není platná sleva za odběr newsletteru.
Velkoobchodní zákazníci nemají nárok na slevu ze souhrnného nákupu.

                                                                                                                                                   

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

ČLÁNEK I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.flex-tex.cz mezi prodávajícím společností FLEX – TEX CENTRAL STOCK spol. s.r.o, Jateční 31, 170 00 Praha 7 a kupujícím.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídi právní úpravou kupní smlouvy dle úst. § 588 s násl. ve spojení s úst. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.flextex.cz (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ne prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.

Z důvodu produkce látek a produktů u našich dodavatelů může dojít k odlišnostem barevných odstínů u totožného produktu dodaného v jiném časovém úseku. Kupující byl tímto obeznámen o této skutečnosti.

Při odběru většího množství materiálu (např.: nad 10 metrů) nemůžeme garantovat dodávku v jednom celistvém kusu.

Veškeré zboží nabízené prodávajícím je podle druhu označeno názvem, kódem, složením zboží, šířkou nebo délkou zboží a taky cenou za jeden metr nebo kus zboží včetně DPH. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě a v jakém množství. Z důvodu procesu průběžného naskladňování produktů, se mohou tyto hodnoty lišit.
Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím zvoleného dopravce, České pošty, s.p. nebo službou PPL.

ČLÁNEK II

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ

Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle je elektronicky prodávajícímu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Flex-tex jsou závazné.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Jeho množství a celková cena s DPH.
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.
Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za stav obalu při doručení zásilky.

Maximální hmotnost jednoho balíku pak nesmí přesahovat 30 kg.
Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na našich webových stránkách.

Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než byl produkt specificky alternován pro kupujícího např.: rozstřižení látky z role, anebo prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinní vrátit si poskytnutá plnění.

Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

DODÁVKA ZBOŽÍ

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle preferovaným dopravcem kupujícího na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo předá kupujícímu v provozovně prodávajícího po předchozí dohodě.

Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 5 pracovních dní po doručení objednávky při běžném počtu objednávek. Toto časové rozhraní se nevztahuje na (slevové) AKCE, při kterých může vzniknout nadměrný počet objednávek. O těchto akcích se kupující obeznámí na našich webových stránkách, nebo jiných marketingových nástrojů. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží.

Kupující je povinen objednané zboží převzít.
V případě nevyzvednutých zásilek, které se vrátí prodávajícímu zpět od dopravce, je jejich opětovné zaslání možné, a kupujícímu bude účtováno další poštovné (přepravné).

Kupující je povinen zaplatit:

kupní cenu při převzetí zboží v provozovně prodávajícího
kupní cenu a poštovné při převzetí zboží od zvoleného dopravce.

c) kupní cenu a přepravné osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce

Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu a to na

 účet prodávajícího 43-6400420247/0100.

Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo objednávky.

Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, poštovné ani přepravné neplatí.
Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím, fakturu.

Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu.

 

ČLÁNEK III

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Bylo-li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit, pouze v případě, že zboží nebylo pro kupujícího alternováno (střižení z role apod.) Flex-tex bude řešit případné odstoupení od smlouvy i přes toto omezení individuálně.

Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího, případně doručit osobně. Kupující je v případe odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho a počtem objednaných metrů a kusů. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen do 14 dnů vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité s veškerými doklady, které převzal spolu se zbožím zpátky prodávajícímu (rozhoduje datum odesláni).

Prodávající po obdržení vráceného zboží je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, sníženou o náklady prodávajícího spojené s vracením zboží nebo o náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce.
Prodávající vystaví po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím, uplynutím doby platnosti objednávky nebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího, který zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží.

ČLÁNEK IV

REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace budou vyřízený v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Flex-tex a právním řádem platným v ČR.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat buď na e-mailovou adresu provozovatele, poštou nebo osobně. Kupující je povinen uvést číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek), co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů a doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura).

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízená nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne jinak.
Reklamace se nevztahuje na produkty označené předem jako kazové, jedná se o produkty s výraznou redukcí ceny.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré námi nabízené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání kupujícím.

Prodávající se zavazuje v záruční době vyměnit veškeré zboží, které bude splňovat podmínky pro reklamaci.

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli prodávající, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě vyměnit za nové, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží je dodáváno více způsoby podle Vašeho výběru:

Balík do ruky (dobírka, platba kartou, převod na učet)
Balík na poštu (dobírka, platba kartou, převod na učet)
osobní odběr na prodejně v FLEX – TEX CENTRAL STOCK spol. s.r.o, Jateční 31, 170 00 Praha 7

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Objednávku lze zrušit z jakýchkoliv důvodu pouze před odesláním zboží. V jiném případě může provozovatel požadovat úhradu vzniklých nákladu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odběratel může uhradit sumu:

 • převodem v prospěch našeho účtu 43-6400420247/0100 s variabilním symbolem obsahujícím číslo objednávky
 • platební kartou přes terminál na našem webu
 • při předání zboží dobírkou na poště nebo přepravci
 • hotově nebo platební kartou při osobním odběru

Objednané zboží přes e-shop se nedá hradit dárkovým poukazem, a to ani v případě osobního odběru objednávky na prodejně!

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. V případě stornování objednávky nebo její časti ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byli převedeny – pokud není dohodnuto jinak.

Při převodu na náš účet Vám bude účtováno poštovné a režijní náklady:

 • balné a střižné ve výši 119,- Kč služba Česká pošta - balík na poštu, plus 20,- Kč zvolíte-li zboží na dobírku
 • balné a střižné ve výši 69,- Kč služba Česká pošta - Balíkovna - včetně dobírky
 • balné a střižné ve výši 129,- Kč služba Česká pošta - Balík do ruky - včetně dobírky
 • balné a střižné ve výši 99,- Kč služba PPL, plus 20,- Kč zvolíte-li zboží na dobírku
 • ZDARMA osobní odběr - nebudeme Vám účtovat žádné poštovné, režijní náklady ani dobírku

 

ČLÁNEK V

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovaní osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

 

ČLÁNEK VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídi těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.